Το Πρόγραμμα

Μετά από τριετή υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παν/μίου Αθηνών στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Αιγαίου, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την παράταση λειτουργίας του Προγράμματος για το σχολικό έτος 2013-2014.


Οι σχολικές μονάδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεργαζόμενες με το Έργο αλλά και νέες στις οποίες φοιτούν Ρομά, μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.Δ.Α. για περισσότερες πληροφορίες.
   doc Εγκύκλιος Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά ΕΚΠΑ για το Σχ. Έτος 2013-2014 
   doc Yλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά για το Σχ. Έτος 2013-2014 

 

img Με την υλοποίηση του Προγράμματος: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίση.

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Το Πρόγραμμα θα παρέμβει καθ' όλη τη διάρκειά του σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στις περιφέρειες: Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

Στα σχολεία αυτά θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και υποστήριξης. Επιπλέον, θα διανεμηθεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού.

img img img

img

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»